Peab AB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor.
Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Projekteringsledare

Vi behöver förstärka vår region med en erfaren projekteringsledare i Jönköping. Region består av Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar län.

Ansvarsområde och befogenheter

Som projekteringsledare ingår du i regionens centrala stab för produktionsstöd vilket innebär rör dig och har hela vår region som ditt arbetsområde. Du rapporterar direkt till chef för produktionsstöd. Projekteringsledarens ansvar är att leda, planera och driva projekteringsarbetet från start till färdigställande. 

Du tar fram och arbetar enligt fastställd projekteringstidplan och säkerställer projektets ekonomiska ramar genom kloka och hållbara metodval. Del av din tid kommer du att arbeta med att stötta, utbilda och utveckla Peabs personal inom projekteringsledning och BAS-P, och därigenom säkerställa att medarbetarna följer gällande lagar, förordningar, föreskrifter, policys, rutiner och instruktioner.

Exempel på arbetsuppgifter

Projekteringsledaren är ansvarig för arbetet i projekteringsgruppen och bistår Peabs arbetschefer i tillsyn av BAS-P´s uppdrag inom regionen. Du ska bidra till erfarenhetsåterföring gällande projektering mellan projekt samt arbeta aktivt med att utveckla rutiner, processer och hjälpmedel till verksamheten. I din roll som projekteringsledare bidrar du med metodval som ger projektet god ekonomi, nöjda medarbetare, hög kvalitet och bästa möjliga slutresultat till våra kunder.

Personliga egenskaper

Du är strukturerad som person, har hög kunskap inom juridik samt en helhetssyn och intresse för produktionens behov. Det är även viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat.

Kunskap och erfarenhet

Minst 5 års erfarenhet från projektering inom bygg- och anläggningsbranschen. Mycket god kunskap i byggprocessen och BAS-P, samt övergripande kunskap inom Miljöcertifiering av byggnader.

För tjänsten krävs körkort samt tillgång till bil.

 

Försäljning av annons- och rekryteringstjänster undanbedes.

Vi erbjuder

I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.

Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökningsdag:

2018-03-31

Arbetsplats/placeringsort:

Jönköping

Kontaktpersoner:

Hans-Fredrik Helldahl

mob: 0733 37 44 54

Dela på: